Bài tập tự luận

Bài 1. Viết phương trình phản ứng thực hiện các dãy chuyển hóa sau:

a) Na →  NaCl  →  NaOH → Na2CO3 → NaHCO3

b)

bai tap chuoi

 

Bài 2. Viết các phản ứng hóa học (nếu có) trong các trường hợp sau:

a) Cho Na vào nước.

b) Cho K tác dụng với dung dịch H2SO4.

c) Cho Na cháy trong khí oxi.

d) Cho NaOH tác dụng với dung dịch HCl.

e) Cho NaOH tác dụng với dung dịch CuCl2.

f) Phân hủy NaHCO3 bằng nhiệt.

g) Phân hủy Na2CO3 bằng nhiệt.

h) Điện phân NaOH nóng chảy.

i) Điện phân dung dịch NaOH.

k) Điện phân NaCl nóng chảy.

 

Bài 3. Bằng phương pháp hóa học phân biệt 5 dung dịch: NaCl, Na2CO3, Na2SO3, Na2S, HCl

 

Bài 4. Hòa tan 31,3 gam hỗn hợp X gồm 2 muối cacbonat kim loại kiềm A và B (2 chu kì liên tiếp) bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra 5,6 lít khí (đktc). Xác định A, B và % khối lượng mỗi muối cacbonat trong dung dịch.

 

Bài 5. Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol ancol etylic, sản phẩm cháy (sau khi làm lạnh) hấp thụ hoàn toàn trong 0,5 lít dung dịch NaOH 0,6M. Tính nồng độ mol chất tan trong dung dịch thu được.

 

Bài 6. Cho 6,55 gam hỗn hợp gồm M và M2O (M: kim loại kiềm) vào nước (dư) được 1,68 lít H2 (đktc) và dung dịch A chứa 10 gam chất tan. Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

a) Xác định tên kim loại kiềm

b) Cho 6,6 gam CO2 vào dung dịch A. Tính khối lượng muối tạo thành.

 

Bài 7. Nung 6,36 gam hỗn hợp NaHCO3 và KHCO3 đến phản ứng hoàn toàn thu được 0,56 lít CO2 (đktc). Xác định khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

———————

Đáp án: Đáp án bài toán (file word)

Advertisements
Categories: Luyện tập KLK và hợp chất | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: