Một số clip phản ứng của các hợp chất kim loại kiềm

Lưu ý: Ở đây chỉ đưa ra những clip phản ứng có hiện tượng thấy được, các phản ứng đơn giản như bazơ tác dụng với axit sẽ không được đưa vô.

—————————————-

1. NaOH tác dụng với dung dịch Đồng (II) Sunfat.

Trong clip này:

– Đầu tiên cho dung dịch Đồng (II) Sunfat vào ống nghiệm. Rồi sau đó cho NaOH vào.

– Hiện tượng: có kết tủa màu xanh tạo thành.

Câu hỏi:

1. Kết tủa tạo thành là chất nào?

2. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

2. NaOH tác dụng với Nhôm.

Trong clip này: NaOH hòa tan được Al kim loại giải phóng khí Hidro. (Sẽ xem xét kĩ hơn khi học đến bài Nhôm)

3. Natri Cacbonat tác dụng với axit

Câu hỏi: Nêu hiện tượng, giải thích hiện tượng. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

(Phản ứng của Natri Hidrocacbonat với axit cũng có hiện tượng tương tự.)

4. Natri Cacbonat tác dụng với một số dung dịch bazơ

Câu hỏi: Chất kết tủa là chất gì? Viết phương trình phản ứng xảy ra.

—————————————————–

Nguồn: youtube.com

Advertisements
Categories: Hợp chất của kim loại kiềm, Natri Cacbonat, Natri Hidrocacbonat, Natri Hidrocacbonat và Natri Cacbonat, Natri Hidroxit | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: