Natri Hidrocacbonat

sodium bicarbonate

I. Tính chất

Natri Hidrocacbonat (Natri Bicacbonat) là chất ở dạng những tinh thể màu trắng có công thức phân tử NaHCO3. Dựa vào ứng dụng mà NaHCO3 còn được gọi bằng những tên như bột nở, bột nổi, thuốc sủi,…. NaHCO3 tan vừa phải ở trong nước, 1l nước ở 0oC hòa tan 70g, ở 20oC, 100g và ở 40oC, 130g NaHCO3.

NaHCO3 là muối kém bền, bị phân hủy bởi nhiệt theo phản ứng:

nhiet phan nahco3

Ngay trong dung dịch, ở nhiệt độ thường NaHCO3 cũng phân hủy chậm giải phóng khí CO2. Khi đun nóng phản ứng phân hủy diễn ra mãnh liệt hơn.

Khi tan trong nước, NaHCO3 bị thủy phân cho môi trường kiềm rất yếu có thể phát hiện bằng quỳ hoặc metyl da cam nhưng không thể phát hiện được bằng phenolphtalein:

thuy phan NaHCO3

Quan trọng: NaHCO3 có tính lưỡng tính.

NaHCO3 là muối của axit yếu, tác dụng được với nhiều axit giải phóng CO2.

nahco3+hcl

Phương trình ion rút gọn:

ion rut gon hco3+h

Trong phản ứng này, ion hidrocacbonat nhận proton, theo thuyết Bronsted, thể hiện tính bazơ.

NaHCO3 là muối axit, tác dụng được với dung dịch bazơ tạo muối trung hòa

nahco3+naoh

Phương trình ion rút gọn:

hco3-+oh-

Trong phản ứng này, ion hidrocacbonat nhường proton, thể hiện tính chất của axit.

Như vậy, muối NaHCO3 có tính lưỡng tính, đây là tính chất của ion hidrocacbonat. Khi tác dụng với axit, nó thể hiện tính bazơ; khi tác dụng với bazơ, nó thể hiện tính axit. Tuy nhiên, tính bazơ chiếm ưu thế.

II. Ứng dụng

NaHCO3 được dùng trong y học (gọi là thuốc muối), công nghệ thực phẩm, chế tạo nước giải khát,….

III. Điều chế

NaHCO3 là sản phẩm trung gian của quá trình điều chế Natri Cacbonat theo phương pháp Solvay. (xem thêm tại đây hoặc tại đây).

NaHCO3 còn có thể được điều chế bằng cách cho khí CO2 tác dụng với dung dịch Na2CO3:

dieu che nahco3

——————————————————————————–

Bài viết có sử dụng tư liệu từ các nguồn:

– Wikipedia (tiếng Việttiếng Anh, phương pháp Solvay)

– SGK Hóa học 12 Nâng cao.

– Hoàng Nhâm (2005), Hóa học vô cơtập hai, NXB Giáo Dục.

– Một số hình ảnh trên Google.

Advertisements
Categories: Hợp chất của kim loại kiềm, Natri Hidrocacbonat, Natri Hidrocacbonat và Natri Cacbonat | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: